บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการสร้างประสบการณ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric

   

         บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการสร้างประสบการณ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับเก็บข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน 
สำหรับรถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric เป็นรุ่นที่ 3 ในการพัฒนาสำหรับการใช้งานขับเคลื่อนด้วยพลังงานระบบไฟฟ้าของฮอนด้า และความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพฯ สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ตรงความต้องการผู้บริโภคในอนาคต

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2