นิสสัน จับมือ กฟภ.เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้งเครืองอัดประจุไฟฟ้าในรถยนต์นิสสัน

นิสสัน จับมือ กฟภ.เตรียมพร้อมระบบชาร์จครัวเรือน
Nissan โดย มร.ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือน เพื่อลูกค้าที่ใช้รถยนต์ Nissan Leaf ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอล พัฒนา PEA VOLTA Platform เพื้อรองรับโครงข่ายการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะประสบการณ์สำหรับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบชาร์จไฟฟ้าด้วยไฟบ้าน โดยมีบริษัท พีอีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของ (กฟภ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่แผงสวิทช์จนถึงเต้ารับอุตสาหกรรม 
บันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการสร้างระบบนิเวศของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้า Nissan ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เพื่อเตรียมการรองรับการชาร์จในที่พักอาศัย โดยแต่งตั้งบริษัท เดลต้า อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริการอุปกรณ์เครื่องชาร์จอย่างเป็นทางการสำหรับลูกค้า Nissan Leaf ในประเทศไทย

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 7 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-26918130-41
แฟกซ์ 0-2277-6220, 0-2275-6888
yanyonttodays@hotmail.com
 

 

 

 

 

All design and content Copyright © 2015 Yanyont company.

Design by vision square 

UA-85205913-2